Vitorlázórepülő pilótaképzés

A repülőgép háromdimenziós mozgást végez. Vezetése ezért minden más járműénél bonyolultabb, sőt állíthatjuk, hogy a motor nélküli repülés sok tekintetben a motoros repülésnél is sokoldalúbb sport. A motoros repülő számára a levegő a közlekedés közege csupán, a motor nélküli repülő számára több ennél. Ő célját a levegőben rejlő emelőerők segítségével kívánja elérni, ezért nem elégedhet meg kizárólag a repülőgép vezetéséhez szükséges kormánymozdulatok elsajátításával, hanem egyformán ismernie kell a légkör jelenségeit, azok kihasználásának lehetőségeit, gépe tulajdonságait és még sok más elméleti tudnivalót és gyakorlati fogást.

A repülőgép vezetését a repülőoktatás folyamán sajátítjuk el. Az oktatás célja a vitorlázó repülőgép önálló vezetésének megtanulása. Az oktatásban való előrehaladást már a vitorlázórepülés kezdeti időszakában, az 1920-as években vizsgafeladatok teljesítéséhez kötötték. Ezeket a feladatokat a mai napig a világ minden részén az ABC három betűjével jelölik. Az első sikeres egyedüli repülések után a növendék ún. B vizsgát szerez, a repülőgéppel már tud biztonságosan repülni, fel és leszállni, de vitorlázórepülni még nem.

A vitorlázórepülés megtanulásához újabb egyedüli és oktatós feladatok jönnek, melyeket az ún. C vizsga zár le. A C vizsga megszerzése után, időtartamokat kell repülni és az új jogszabályok szerint már meg is szerezheti a növendék a szakszolgálati engedélyt, mely vitorlázó repülőgépek adott típusainak vezetésére jogosítja.

A C vizsga után, megfelelő feladatok (magasság, időtartam és távolság) repülése után D, E, F vizsgákat lehet szerezni, melyeket ezüst, arany és gyémántkoszorúnak is neveznek. A vizsgák rendszerét a FAI (Federation Aeronautique Internationale = Nemzetközi Repülő Szövetség) állapította meg. Repülőklubunk nagy hangsúlyt fektet a vitorlázópilóták képzésére. Növendékeink alapos elméleti felkészítést követően tapasztalt oktatók segítségével sajátítják el a repülés fortélyait.

Az oktatás menete

Elméleti képzés: A téli elméleti képzés, melynek végén a növendékek az alábbi felsorolt tananyagokból házi vizsgát tesznek. (aerodinamika, szerkezettan, műszertan, szabályzat, gyakorlati repülés, típusismeret, később a teljesítményrepülés elmélete, meteorológia, navigáció)

Gyakorlati repülés: Első szakasz – az első egyedül repülésig („B” vizsgáig). Második szakasz – felkészülés a „hosszabb” repülésekre („C” vizsgáig) felkészülés a szakszolgálati engedély megszerzésére (SPL). A gyakorlati képzés, vontatásból történik IS28B2 –es típusú vitorlázó repülőgéppel. Az alap és továbbképzéshez az Baranya Megyei Repülőklub Vitorlázó Szakosztálya biztosítja: – az elméleti oktatás tananyagát, – az elméleti képzést és a vizsgáztatást végző oktatókat, – a gyakorlati oktatás oktatóit, – az oktatási szabályzatban meghatározott számú felszállást vontatásból a szakosztály repülőgépeivel, – a repülés zavartalan lefolytatásához szükséges szakszolgálatot, és megteszi a szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges felterjesztéseket. A növendékek feladatai: – az oktatási feladatok fegyelmezett, az előírásoknak megfelelő, legjobb tudásuk szerinti végrehajtása, – a repülőgépek ki és betárolása, mozgatása a repülőtéren, – a repülőgépek repülés utáni leápolása, – részvétel a repülőgépek és a repülőtér, valamint a repülő műszaki berendezések karban-tartásában és javításában.

A tanfolyamra jelentkezés követelményei

A növendék pilótának az első egyedül repülés előtt be kell tölteni a 14 éves kort, valamint az SPL engedély kiadása előtt, a növendék pilótának be kell tölteni a 16 éves kort. Iskolai végzettség: alapfokú Orvosi alkalmasság: körülbelül félnapos repülőorvosi vizsgálaton való megfelelés. (szemüveg és tömött fogak nem kizáró okok) Amennyiben szeretne részt venni vitorlázórepülő képzésben, vagy kipróbálni a vitorlázórepülést, jelezze a megadott e-mail címen.

Nagy-Kovács Géza
(BMREK szakmai vezető)